Flateyri

Flateyri gámavellir

Opnunartímar

Opnunartími frá 1. maí. til 1. okt.
Þriðjudagar frá kl. 15:00 til 16:00
Fimmtudagar frá kl: 15:00 til 16:00
Laugardagar frá kl. 13:00 til 14:00

Opnunartími frá 1. okt. til 1. maí.
Þriðjudagar frá kl. 15:00 til 16:00
Laugardagar frá kl. 13:00 til 14:00

Gjaldskrá á móttökustöðvum Gámaþjónustu Vestfjarða
á Ísafirði, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri
Pressanlegur úrgangur 0 kr.
Ópressanlegur úrgangur * 0 kr.
Óvirkur úrgangur *** 0 kr.
Timbur ** 36 kr.kg skv. gildandi gjaldskrá Ísafjarðarbæjar út árið 2018
Málmar 0 kr.
Bylgjupappi , pappír 0 kr.
Raftæki, spilliefni 0 kr.
Garðaúrgangur 0 kr.
Hjólbarðar 0 kr.
Plastumbúðir, heyrúlluplast 0 kr.
Gjaldskrá á móttökustöðvum Gámaþjónustu Vestfjarða
á Ísafirði, Flateyri, Suðureyri og Þingeyri
* Um er að ræða umframmagn heimilissorps auk eðlilegs magns úrgangs frá tiltekt.
** Gjaldskylt vegna framkvæmda.
*** Gler, múrbrot án járnabindingar og jarðvegur. Gjaldskylt ef tilkomið vegna framkvæmda.
Þessi gjaldskrá miðast við einstaklinga.
Öll verð eru með vsk

Flateyri flateyri gámavellir
425 Flateyri